Dịch vụ

Các dịch vụ tư vấn & hỗ trợ kinh doanh do the Pathfinder cung cấp được chia thành 4 nhóm chính, từ bước hoạch định đến triển khai thực hiện:

 • Chiến lược1
 • Thương hiệu 
 • Tiếp thị
 • Franchise
 • Hội thảo & đào tạo huấn luyện

Hoạch định Chiến lược

the Pathfinder hỗ trợ khách hàng hoạch định, thực hiện & đánh giá hiệu quả chiến lược phát triển doanh nghiệp thông qua các dịch vụ tư vấn:Strategic-Consulting

 • Xây dựng hệ thống tầm nhìn, sứ mệnh & giá trị tổ chức
 • Xây dựng mục tiêu & các chiến lược phát triển
 • Đánh giá, đo lường hiệu quả công việc & nhân viên (KPI)

Tư vấn Thương hiệu

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng & phát triển thương hiệu trọn gói trong mỗi giai đọan của Quá trình Phát triển Thương hiệu từ nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược, thiết kế bản sắc thương hiệu và truyền thông tiếp thị thương hiệu:

 • Nghiên cứu thấu hiểu người tiêu dùngBrand
 • Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới
 • Chẩn đoán và đánh giá sức khoẻ thương hiệu
 • Lập ý tưởng mô hình kinh doanh mới, đặc biệt mô hình chuỗi
 • Xây dựng định vị & nền tảng phát triển thương hiệu
 • Tư vấn kiến trúc thương hiệu cho công ty đa thương hiệu
 • Truyền thông thương hiệu nội bộ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp
 • Nghiên cứu các cơ hội phát triển thương hiệu liên quan đến sản phẩm mới, thị trường mới, mở rộng thương hiệu, nhượng quyền cấp phép thương hiệu, nhượng quyền kinh doanh franchise…

Tư vấn Tiếp thị

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn hoạt động tiếp thị & bán hàng:

 • Nghiên cứu thị trường: nghiên cứu thương hiệu & hiệu quả tiếp thịmarketing
 • Hoạch định & thực hiện kế hoạch truyền thông thương hiệu IMC
 • Hoạch định & thực hiện các chương trình kích hoạt thương hiệu
 • Tư vấn tiếp thị đồng hành

Thiết kế Thương hiệu

Thiết kế thương hiệu hướng dẫn mọi phương thức truyền thông, tài liệu tiếp thị, kể cả cơ cấu tổ chức & văn hóa doanh nghiệp, đồng thời gia tăng trải nghiệm & giá trị gia tăng cho khách hàng.

Các chuyên gia tiếp thị, thương hiệu kết hợp chặt chẽ với các nhà thiết kế tiếp thị của the Pathfinder sẽ sáng tạo những hệ thống bản sắc & truyền thông thương hiệu phù hợp với chiến lược & tính cách thương hiệu. Chúng tôi áp dụng quy trình thiết kế sáng tạo để thiết kế hệ thống bản sắc thương hiệu & tiêu chuẩn truyền thông thương hiệu nhằm đảm bảo việc truyền thông thương hiệu đạt hiệu quả cao nhất, nhất quán trên mọi phương tiện truyền thông, và tại mọi điểm tiếp xúc với khách hàng.

Các dịch vụ thiết kế sáng tạo bao gồm:
Creative-Consultants-Photo-3

 • Thiết kế thương hiệu:
 • Thiết kế biểu trưng logo
 • Hệ thống nhận diện thương hiệu
 • Tài liệu hướng dẫn truyền thông thương hiệu cho các hệ thống kinh doanh, đặc biệt cho hệ thống franchise
 • Thiết kế các ứng dụng truyền thông thương hiệu

Tư vấn Franchise

the Pathfinder hợp tác với đối tác quốc tế để thực hiện các dịch vụ tư vấn phát triển hệ thống nhượng quyền kinh doanh franchise trọn gói cho các doanh nghiệp:

 • Đánh giá tính khả thi hệ thống franchiseimages (1)
 • Hoạch định chiến lược phát triển franchise
 • Thiết lập mô hình & kế hoạch kinh doanh
 • Tư vấn kết nối kinh doanh giữa các franchisor & franchisee

Hội thảo & Đào tạo

Đội ngũ tư vấn của the Pathfinder ứng dụng phương thức tổ chức hội thảo & đào tạo tiên tiến mang tính tương tác cao:

 • Xây dựng hệ thống tôn chỉ: tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi
 • Tổ chức hội thảo truyền thông chiến lược & thương hiệu nội bộimages (4)
 • Tổ chức các chương trình huấn luyện bán hàng, tiếp thị, quán trị thương hiệu, hoạch định chiến lược, phát triển franchise
 • Đào tạo kỹ năng networking & tiếp thị truyền miệng
 • Đào tạo ứng dụng soi gương phong cách trong giao tiếp & kết nối kinh doanh
LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com