Một thương hiệu mạnh đòi hỏi cả tư duy sáng tạo & tư duy chiến lược để tạo nên sự nhận biết & trải nghiệm nhất quán…AAEAAQAAAAAAAAJBAAAAJDdiYWNmZGE3LWQwZjktNDBhMi1iMWI3LWM5OGU3Njg3YzFjNA

Sự thay đổi về công nghệ, các hình mẫu về lối sống, thị hiếu và hành vi khách hàng thường làm cho thương hiệu trở nên ít phù hợp hơn với thị trường. Đổi mới & sáng tạo thương hiệu giúp gia tăng giá trị doanh nghiệp & đáp ứng nhu cầu khách hàng trở thành xu hướng mà nhiều doanh nghiệp quan tâm.

Đổi mới thương hiệu toàn diện theo định hướng xây dựng thương hiệu mạnh hay thương hiệu dẫn đầu không chỉ dừng lại ở việc thiết kế mới logo hay hệ thống nhận diện thương hiệu về khía cạnh mỹ thuật thuần túy mà cần phát triển sự hiểu biết toàn diện về thương hiệu dựa trên nền tảng kết hợp tư duy chiến lược, định vị với tư duy sáng tạo bản sắc, hình ảnh và tính cách thương hiệu. Nhà cải cách tiên phong cần xác định rõ thương hiệu đang ở đâu, đi về đâu trong tương lai và đổi mới như thế nào để phát huy sức mạnh thương hiệu, tạo khác biệt & lợi thế cạnh tranh đồng thời khai thác tối ưu tài sản vô hình trong dài hạn.

Hơn thế nữa, xây dựng thương hiệu toàn diện đòi hỏi kết hợp nguồn lực truyền thông tiếp thị cả bên trong nội bộ và bên ngoài doanh nghiệp. Thật đáng tiếc nếu doanh nghiệp đầu tư tiền bạc & công sức lớn để xây dựng thương hiệu nhưng thực hiện tự phát, chưa bài bản hoặc chưa toàn diện nên kết quả thu được rất hạn chế và thậm chí không thể đo lường và đánh giá hiệu quả việc đầu tư.

Thực tế Việt Nam chưa có nhiều các công ty tư vấn đổi mới thương hiệu toàn diện, có khả năng thấu hiểu & đáp ứng tốt nhu cầu doanh nghiệp, kết hợp chiến lược thương hiệu & sáng tạo, cung cấp các giải pháp thương hiệu phù hợp với văn hóa, năng lực quản lý và ngân sách tiếp thị của doanh nghiệp trong nước.

Xây dựng thương hiệu ngày nay đồng nghĩa với việc tạo dựng và quản lý giá trị thương hiệu. Sáng tạo giúp đổi mới giá trị thương hiệu đối với khách hàng

LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com