Thực hiện mô hình franchise toàn diện bao gồm 4 thành phần chính: hệ thống, thương hiệu, sản phẩm/dịch vụ và bí quyết như Phở 24 ở VN hiện nay là rất hiếm. Phần lớn các doanh nghiệp bán franchise như Trung Nguyên, G7 Mart, Tapiocup… đều chọn cách chuyển nhượng một số thành phần nhất định.

Đó có thể là nhượng quyền phân phối sản phẩm như cà phê Trung Nguyên, cấp phép sử dụng thương hiệu như G7 Mart, cấp phép sử dụng công thức pha chế sản phẩm như quán trà T-Bar, hoặc hình thức tự sở hữu các cửa hàng như Y5, Tapiocup, Alo Trà…

Các mô hình kinh doanh “lỏng lẻo” trên đây thường được các công ty trong nước áp dụng với mục đích chính là gia tăng doanh thu, độ bao phủ và tăng thị phần – theo nhận định của ông Trần Anh Tuấn, đại diện nhóm công ty tư vấn FT-Pathfinder Consulting Group, một trong những công ty tư vấn lớn ở châu Á chuyên về kinh doanh nhượng quyền.

Trên thực tế hoạt động franchise ở VN hiện nay, bên mua franchise chịu trách nhiệm bán các sản phẩm do bên nhượng quyền sản xuất, được phép sử dụng logo, thương hiệu của bên nhượng quyền để phân phối sản phẩm. Còn bên bán franchise thu nhập chủ yếu từ việc bán sản phẩm.

Một đặc điểm quan trọng khác nữa là các loại hình “franchise một phần” trên thường thiếu ràng buộc chặt chẽ tính nhất quán, đồng bộ trong việc sử dụng và khai thác thương hiệu.

Bên bán franchise thường không đặt ra yêu cầu rõ ràng về sự nhất quán, đồng bộ trong quá trình kinh doanh, ví dụ như trang trí nội/ngoại thất cửa hàng, bảng hiệu, thiết kế… Nghĩa vụ hỗ trợ bên mua franchise cũng chỉ được thực hiện một cách hạn chế, chủ yếu liên quan đến bản thân sản phẩm và dịch vụ như giao hàng, bảo hành, đổi hàng… Họ cũng không nỗ lực kiểm soát chặt chẽ hoạt động của bên mua franchise và không quan tâm đến thành công hay thất bại của đối tác.

The ông Trần Anh Tuấn, sở dĩ các công ty kinh doanh nhượng quyền trong nước nói trên không thể thực hiện mô hình franchise toàn diện vì nhiều lý do khác nhau như: thiếu vốn, thiếu trình độ quản lý và kiểm soát, chưa chuẩn hoá được quy trình và thương hiệu, chưa hoạch định chiến lược và mô hình kinh doanh phù hợp.

Hơn nữa, thương hiệu là tài sản lớn nhất của hệ thống franchise vì các bên nhận quyền thường có xu hướng tham gia hệ thống franchise nào có thương hiệu mạnh. Trong khi đó, nhiều thương hiệu trong nước vừa mới ra đời, chưa được người tiêu dùng tín nhiệm và chưa có đủ mạnh để thu hút… thì đã vội vã kinh doanh nhận quyền.

Theo kinh nghiệm tư vấn thực tiễn của FT Consulting, doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược franchise đảm bảo 4 yếu tố quyết định cho sự thành công dựa vào các khả năng: phát triển bền vững, kiểm soát, tiếp thị hệ thống và khả năng nhân bản hệ thống.

Theo Bích Thuỷ

Sài Gòn Tiếp Thị

LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com